داغ شدن لپ تاپ

دلایل داغ شدن لپ تاپ و راه حل ها

فهرست مطالب داغ شدن لپ تاپ لپ تاپ ها به گونه ای ساخته شده اند که فضای کمی بین قطعات داخلی آن جریان دارد و قطعات لپ تاپ به صورت فشرده در کنار هم قرار گرفته اند که این ویژگی عاملی برای داغ شدن لپ تاپ میشود. زمانی که از لپ تاپ خود برای ب ...